Beretning 2017

Årsberetning for Bornholmer-klubben Fyn 2017.

Generelt. 2017 blev igen et år uden de store sensationer i Bornholmerklubben, men et år hvor vores medlemmer igen er mødt stabilt op til vores arrangementer og ser ud til at hygge sig, også de nye medlemmer, som er kommet til i 2017 udtaler, at de har haft en hyggelig dag.

Bestyrelsesmøder. Der har i 2017 været afholdt følgende bestyrelsesmøder: Den 15. februar hos Finn Mortensen. Den 10. maj hos Gurli Grønnegaard. Den 26. juni hos Rita Piil. Den 26. september hos Lene Yde Madsen.

Arrangementer. Der har i 2017 været afholdt følgende arrangementer: Den 8. januar var 27 medlemmer mødt op til den årlige bowlingdyst i Fun og Bowl, hvor medlemmerne hyggede sig med bowling og brunchbuffet. Der var nogen kritik af banerne, som ikke fungerede optimalt, men vi forsøgte igen i år og evaluerer på det.

Den 10. marts mødte 29 medlemmer op til den årlige generalforsamling med gule ærter og pandekager og is, og hvor det lykkedes at få 2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Den 20. maj var 20 medlemmer med til en musikalsk tur rundt om Bornholm med Calle (Carl Anker Clausen). Medlemmerne hyggede sig og fik sunget med på sangene.

Den 17. juni var 20 medlemmer på bustur til Hjemsted Oldtidspark og til Rømø, en hyggelig dag, hvor vi sluttede af med spisning på Årup Kro.

Den 12. august var 38 medlemmer mødt op i Kirsten og Palle Dahls dejlige hjem ned til Storebælt, en hyggelig dag hvor der var dækket op i laden til dejligt kaffebord, grill, sang og hyggelig samvær, en dejlig dag trods vejret. Tak til Kirsten og Palle.

Den 14. oktober var 27 medlemmer mødt op til frokostforedrag med Kertemindes tidligere borgmester Else Møller, som fortalte om sit liv fra bondekone til borgmester. Et festligt og fornøjeligt foredrag.

Den 26. november var 40 medlemmer mødt op til vores årlige julefrokost, en hyggelig og traditionsrig eftermiddag, hvor vi nød medlemmernes medbragte retter og julehyggede.

Planlagte arrangementer i 2018.

Søndag den 14. januar: Bowling med efterfølgende brunch. Fredag den 9. marts: Generalforsamling. Torsdag den 12. april: Besøg på Odense Bunkermuseum. Søndag den 3. juni: Bornholmertræf hos Bornholmerforeningen Roskilde. Søndag den 26. august: Besøg i Svendborg med efterfølgende grill hos Rita og Erik Piil. Søndag den 7. oktober: Foredrag med Palle Dahl. Søndag den 25. november: Julefrokost.

Medlemstal. Vi sluttede 2016 med at være 102 medlemmer og sluttede 2017 med at være 97 betalende medlemmer. Der kom 4 nye medlemmer i 2017.

Biblioteket. Vi har stadig vores bibliotek med ved de arrangementer, som foregår på vores faste tilholdssted, Virkedal.

Klippeøen. Vores medlemsblad kører sin vante gang med 6 udgivelser om året og stadig med Erik Jensen som redaktør. Vi synes stadig, at bladet lever op til forventningerne med et varieret udbud af artikler. 1. oktober opsagde Post Nord samarbejdet om at få Klippeøen uddelt. Bech Distribution a/s fra Hedehusene sørger nu for, at bladet bliver trykt, de sætter adresser på og sørger for udsendelsen. Klippeøens redaktør sendte tidligere trykfilen til Bornholms Tidende, som derefter sendte arbejdet tilbage til et trykkeri på Sjælland, som så sendte det til Post Nord for at få adresser på og udsende bladet. Nu foregår det hele på samme sted , så håber vi, det kommer til at fungere. Tilsyneladende har alle fået julenummeret, som var det første nummer, der blev produceret hos Bech Distribution.

Gaver. Foreningen har ikke modtaget gaver i 2017.

Tak. Som sædvanlig skal der lyde en stor tak til alle, der har været med til at gøre 2017 til et godt år for Bornholmerklubben. Det gælder alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet til ved vores arrangementer, til Bjarne Rohde for hans arbejde med hjemmesiden og medvirken til, at vi kan bruge Virkedal og til Erik Jensen for hans arbejde med Klippeøen. Også en tak til de medlemmer, som vi sjældent ser, men som via deres kontingent alligevel er med til at bakke op om foreningen, og som holder sig orienteret om foreningen via Klippeøen. Vi vil meget gerne se jer til vores arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Finn Mortensen

 

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982