Beretning 2012

Årsberetning 2010.

Generelt.

Bornholmerklubben Fyn har igen på mange måder haft et godt år med god opbakning fra medlemmerne. Vi i bestyrelsen synes selv, at vi har præsenteret medlemmerne for et interessant og varieret program, og fremmødet til arrangementerne har stort set været tilfredsstillende. Mange af vore medlemmer møder stadig trofast op til stort set alle vores arrangementer, hvilket naturligvis glæder bestyrelsen. Men som sædvanlig skal nævnes, at der stadig er plads til alle, også til dem, der kun dukker op hvert andet år.

Den nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen med undertegnede som formand, Gurli Grønnegaard som kasserer, Benny Jespersen som næstformand, Henning Kofoed som sekretær samt vores nye bestyrelsesmedlem, Joan Søgaard-Pedersen som all round-medlem.
Vi synes selv, at bestyrelsesmedlemmerne arbejder godt sammen, og der er en god og positiv stemning blandt os til at klare opgaverne. Det samme gælder forholdet mellem bestyrelse og øvrige medlemmer og heldigvis også de enkelte medlemmer imellem. I den forbindelse skal nævnes, at vore bedre halvdele også gør en god indsats for at få arrangementerne til at køre gnidningsløst.

I 2010 har vi fået et nyt sted, hvor vi kan holde vores arrangementer, nemlig Virkedal i Sanderum, som har vist sig som et godt alternativ til Camillagården. Bjarne Rohde har her overtaget Gurlis rolle med arbejdet med de praktiske ting omkring leje af Virkedal. Tak for det.
Hvis der er nogen, der har problemer med transport til og fra stedet, kan I oplyse det ved tilmeldingen til arrangementerne, så vil vi prøve at finde en løsning.

Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har afholdt følgende møder i 2010:

Den 11. februar hos Birgit, hvor suppleanterne Birte og Joan var med.

Den 14. april hos Finn (konstituerende).

Den 9. juni hos Benny.

Den 8. september hos Henning.

Den 3. november hos Gurli.

Alle 5 møder har været afholdt privat og uden udgift for foreningen.

Arrangementer.

Der har i 2010 været afholdt i alt 6 arrangementer:

10. januar var 25 medlemmer ude og trille med kuglen på bowlingbanen. Det er efterhånden ved at være en fast tradition, hvor vi hygger os med den runde kugle og en god middag.

19. marts mødte 35 medlemmer op til de gule ærter med efterfølgende generalforsamling. Jeg ved ikke, om det afholder nogen fra at møde op til generalforsamling, når man har gule ærter på programmet, men på den anden side må man sige, at det er et pænt fremmøde til en generalforsamling, når man ser hvor mange, der møder op til andre foreningers generalforsamlinger.

6. juni var vi 28 medlemmer, der var til Bornholmertræf i Hillerød, hvor vi havde en hyggelig dag sammen med de andre hjemstavnsforeninger.

21. august var vi 21 medlemmer på udflugt til Munkebo Bakke med efterfølgende grill hos Jan og Birte. Igen en hyggelig dag, hvor vi nød den fine udsigt, men vi kan konstatere, at man ikke er til de lange gåture. Tak til Jan og Birte for en hyggelig aften på terrassen og i haven.

9.oktober havde23 medlemmer en spændende eftermiddag på Virkedal sammen med Birte Høst, som fortalte om at være ung pige i Rønne i 50`.

5. december var 43 medlemmer tilmeldt til vores årlige julefrokost, 3 måtte melde fra på grund af vintervejret. Det lykkedes os at få juletræet tøet op, selv om der var et par grene, der havde fået en forkert farve efter at havde været i nærheden af en varmeblæser. Virkedal bestod prøven som hjemsted for vores efterhånden traditionsrige julekomsammen.

Planlagte arrangementer i 2011.

16. januar: Bowling.

11. marts: Generalforsamling.

4. maj: Jens Ole Pihl kommer og underholder med sine gamle og nye sange, og vi skal også synge nogle af de gamle bornholmske sange.

18. juni: Ø-tur. I år er valget faldet på Strynø. Vi sejler fra Rudkøbing, bliver kørt rundt på øen og spiser en dejlig frokost på Sønderly.

20. august: Udflugt. Eftermiddagskaffe i Kongsdal åbne have, hvor man kan nyde en fantastisk flot have, bagefter kører vi til Bisonfarmen i Morud, hvor vi skal ud og køre en tur blandt okserne, og vi slutter af med en grillhyggeaften hos Anny og Henning Kofoed.

29. oktober: Jesper Larsen, tidligere lærer på Bornholms Højskole, vil komme og fortælle. Vi regner med, at han skal fortælle om de bornholmske rundkirker, evt. også om Almindingen.

4. december: Vores årlige Julefrokost.

Bestyrelsen håber, at arrangementerne vil falde i medlemmernes smag, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.

Medlemstal.

Vi sluttede 2009 med at være 98 medlemmer, og vi sluttede 2010 med at være 95 medlemmer.

Biblioteket.

Vi vil forsøge at have vores bibliotek med til de arrangementer, hvor vi er på vores faste tilholdssted, og vi opfordrer jer til at låne noget af det bornholmske litteratur.

Gaver.

Vi har i 2010 søgt om hjælp til en projektor hos Bornholmernes Fond; men har fået afslag.

Vi har ikke modtaget andre gaver.

Tak.

Vi vil sige tak til alle, som har været medvirkende til, at Bornholmer klubben Fyn er et hyggeligt sted at komme, og vi håber på mange timers godt samvær i 2011.
Bestyrelsen er stadig interesseret i at høre fra medlemmerne angående forslag til nye arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Finn Mortensen

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982