Erik Jensen

FOREDRAG m/ERIK JENSEN

Lørdag den 27. oktober 2012

Erik JensenVirkedal var endnu engang rammen om et hyggeligt frokostarrangement. 37 af foreningens medlemmer mødte op for at høre Erik Jensen fortælle om Victors historie.
Det var spændende at høre at høre, hvordan indvandringen til Bornholm af svenskere havde sat sit præg på øen og hvorledes svenskerne hen ad vejen havde forsøgt at tilpasse sig deres nye ”land”. Umærkeligt ændrede navnene sig fra Hakon til Haagen og Monsson til Mogensen. Det er helt klart, at Erik kan være stolt af sin forfader Victor, der i små kår involverede sig i utroligt mange ting i og omkring Østerlars. Hans dagbøger, som han førte, er en lækkerbisken for metrologer, og ligeledes er de interessante rent lokalhistorisk.

Bestyrelsen havde arrangeret en frokost med skinke, lune frikadeller og salat.

Efter frokosten og kaffen indledte Erik en lille snak om Klippeøen og hans arbejde som redaktør af samme. Han ville gerne høre vores ønsker til indholdet af Klippeøen, så den også fremover er og bliver et dejligt medlemsblad, som får os til at huske Bornholm, som den dejlige ø den er.

Tak til Erik for et interessant indlæg og tak til de fremmødte for hyggeligt samvær.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982