Indkaldelse generelt

Generalforsamling.

Hermed indkaldes til generalforsamling fredag den 1. marts 2024 kl. 18.30. er der generalforsamling på Virkedal, Mågebakken 80 E, 5250 Odense SV.


Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er Gurli Grønnegaard, Jørgen Løw Rasmussen og suppleant Joan Søgaard Pedersen
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.
På valg er Ingelis Kofoed Larsen og suppleant Kurt Markussen.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

I henhold til foreningens love skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Det endelige program for aftenen vil komme i Klippeøen sidst i januar. Desuden vil det komme her på hjemmesiden  under nye arrangementer.

 

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982