Indkaldelse generelt

Generalforsamling.

Hermed indkaldes til generalforsamling fredag den 10. marts 2023 kl. 18.30. er der generalforsamling på Virkedal, Mågebakken 80 E, 5250 Odense SV.


Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
På valg er Rita piil, Lene Yde Madsen, Finn Mortensen og suppleant Palle Dahl
6. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.
På valg er Claus Møller og suppleant Bjarne Rohde.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

I henhold til foreningens love skal forslag fra medlemmer være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Det endelige program for aftenen vil komme i Klippeøen sidst i januar. Desuden vil det komme her på hjemmesiden  under nye arrangementer.

 

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982