Persondatapolitik

Databeskyttelsesforordningen – også kaldet persondataforordningen – er den EU-forordning, som træder i kraft som dansk lov den 25. maj 2018. Formålet med forordningen er at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger samt harmonisere lovgivningen på området i EU-landene. Forordningen omtales ofte som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn General Data Protection Regulation.

 

Persondatapolitik for Bornholmer-Klubben Fyn af 1982

Senest opdateret den 27. februar 2024.

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Bornholmer-Klubben Fyn af 1982 er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontakt, som er bestyrelsen:

Bornholmer-Klubben Fyn af 1982

CVR-nr. 37784095

Formand

Finn Mortensen

5184 9875

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Næstformand

Gurli Grønnegaard

2261 6705

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer

Rita Piil

2449 0175

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær

Lene Yde-Madsen

2164 3882

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlem

Jørgen Løw Rasmussen

2383 2646

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger om dig som medlem:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato (dag, måned, år)
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Ungpigenavn
 • Fødested/by
 • Kontingentbetalingsdato

Indsamling af oplysninger

Oplysningerne får vi fra dig

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel)

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent, sende medlemsbladet Klippeøen og nyhedsbreve pr. mail
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder, fx på generalforsamlingen, i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet overfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine oplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring.

Vi videregiver dit navn og adresse til Klippeøen for udsendelse af medlemsbladet og Hjemstavnsbyen til brug for lejeadministration.

Medlemsoplysninger er tilgængelige for Bjarne Rohde i forbindelse med support af bestyrelsens arbejde med hjemmeside og nyhedsinformationer.

Opbevaring og sletning af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysning om dig på en betryggende måde som er sikret med adgangskoder.

Vi kan opbevare oplysninger (i anonymiseret form) til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Vi sletter oplysninger om dig umiddelbart efter dit medlemskab er ophørt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysning om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til af gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til marketing
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til af ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982