Generalforsamling

 Bestyrelse_2023.jpg

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og indkaldelse sker sædvanligvis til afholdelse i marts   eller  april måned.

 På generalforsamlingen aflægges bestyrelsens beretning, ligesom der fremlægges og godkendes regnskab.   Endvidere vælges medlemmer til bestyrelsen, som forestår foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne.

  På generalforsamlingen får medlemmerne lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen om dennes arbejde i det forgangne år.

Det er desuden på generalforsamlingen, at der fremlægges planer for det kommende år.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982