Beretning 2013

Årsberetning 2012. Bornholmer-klubben Fyn af 1982.

 

Generelt.

Så er der atter gået et år, og det er ikke til at forstå, at det er 30 år siden, at foreningen startede. Det var dengang, Jens Christoffersson efterlyste bornholmere i Fyens Stiftstidende og i lokalaviserne og derefter indkaldte til stiftende generalforsamling på Nr. Lyndelse Kro, hvor 19 interesserede mødte op. Efter nogle måneder var medlemstallet oppe på 81. Vi fejrede jo jubilæet med et arrangement ved Ladbyskibet med efterfølgende petanque og grillfest i Ullerslev. Det blev en god dag med god opbakning.
Der er i det hele taget god opbakning til vores arrangementer, som der har været i alle 30 år. Vi har vist aldrig været nødt til at aflyse noget arrangement pga. dårlig opbakning, og vi håber, at denne tendens fortsætter.

Klippeøens nye redaktør Erik Jensen, har nu haft ansvar for bladet godt 1 år. VI synes, han er kommet godt fra start, så vi håber, at han har lyst til at lave bladet de næste mange år. Nogle af jer har mødt ham til vores arrangement i oktober, hvor han spurgte, hvilke ønsker vi havde til bladet, så det stadig kan være et godt blad for alle vores medlemmer.

Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har afholdt følgende møder i 2012:

Den 29. februar hos suppleant Birte Jørgensen, suppleanterne Birte Jørgensen og Birgitte Larsen var med til mødet.

Den 18.april hos Benny Jespersen (konstituerende).

Den 11. juni hos Finn Mortensen.

Den 5. september hos Henning Kofoed.

Den 7. november hos Gurli Grønnegård.

Alle 5 møder har været afholdt privat og uden udgift for Bornholmer-klubben Fyn. Vi føler selv, at vi har et godt samarbejde i bestyrelsen, hvor vi dog også stadig trækker på vore ægtefællers arbejdskraft.

Arrangementer.

Søndag den 22. januar var 20 medlemmer ude at bowle, en hyggelig dag, hvor nogle af os som sædvanlig valgte at følge med på sidelinjen, medens der blev bowlet på banerne. Derefter samledes vi til spisning i bowlingcentret.

Fredag den 25. marts mødte 36 medlemmer op til den årlige generalforsamling med efterfølgende gule ærter.

Onsdag den 2. maj var 32 medlemmer på virksomhedsbesøg på Rynkeby Foods, hvor vi fik et indblik i, hvordan man producerer most i alle mulige afskygninger. Aftenen sluttede med kaffe og hjemmebagt kage samt smagsprøver på Rynkebys produkter.

Søndag den 20. maj var 28 bornholmere fra Fyn til bornholmertræf  på Gavnø ved Næstved, hvor vi havde en hyggelig dag sammen med de andre hjemstavnsforeninger.

Lørdag den 25. august var 34 medlemmer samlet til vores arrangement i det østfynske, hvor vi mødtes ved Ladbyskibet til rundvisning mm og sluttede af i Ullerslev med petanque og grill.

Lørdag den 27. oktober var 37 medlemmer til foredrag med Klippeøens redaktør Erik Jensen, en spændende eftermiddag, hvor vi gennem Erik Jensens forfædre fik et indblik i bornholmernes liv i gamle dage.

Søndag den 2. december var 44 medlemmer mødt op til den årlige julekomsammen, en hyggelig eftermiddag hvor vi fik spist, sunget og danset om juletræet.

Planlagte arrangementer 2013.

20.januar: Bowling.

15. marts: Generalforsamling.

15. maj: Besøg på statsfængslet Søbysøgård

15.juni: Udflugt til Sønderjylland.(Bustur)

24. august: Udflugt til Assens med besøg på Ernsts Samlinger mm.

26. oktober: Foredrag med Mogens Dam.

1.december: Julefrokost.

Bestyrelsen håber, at arrangementerne falder i medlemmernes smag, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.

Medlemstal.

Vi sluttede 2011 med at være 87medlemmer, og sluttede 2012 med at være 93 medlemmer. Selv om det ikke er det store udsving, er det glædeligt, at det er gået lidt fremad. Bestyrelsen har ingen planer om kontingentforhøjelse.

Biblioteket.

Vi vil forsøge at have biblioteket med til vores arrangementer, hvor vi er på vores faste tilholdssted, og vi opfordrer jer til at låne noget af den bornholmske litteratur.

Gaver.

Vi har i 2012 ikke modtaget gaver.

Tak.

Vi vil sige tak til alle, som har været medvirkende til, at Bornholmer-Klubben Fyn er et hyggeligt sted at komme, og vi håber på mange timers godt samvær i 2013. Vi er glade for, at så stor en procentdel af vores medlemmer kommer til vores arrangementer, selv om der som regel dog er plads til flere.

Bestyrelsen er stadig interesseret i at høre fra medlemmerne angående forslag til arrangementer.
Det sidste halve år har vi arbejdet på at arrangere det næste bornholmertræf i 2014, hvor vi har værtskabet. Mange ideer har været fremme, men det er ikke let at få det hele til at gå op i en højere enhed. Der skal tages hensyn til økonomien, at der er mange ældre medlemmer, at der skal være noget at se, at der skal være et sted, hvor op mod 200 mennesker skal kunne spise, at det skal være et geografisk tilgængeligt sted, også med offentlige transportmuligheder, osv., osv., så det er ikke nogen let opgave. I skrivende stund er der således ikke taget nogen endelig beslutning om, hvor arrangementet skal holdes. Vi regner med, at datoen bliver den 8. eller 15. juni 2014.

På bestyrelsens vegne

                                              Finn Mortensen

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982