Beretning 2014

Bornholmerklubben Fyns beretning 2014.

 

Generelt.
2014 blev igen et stabilt år for Bornholmerklubben med et stabilt fremmøde til vore arrangementer og en god økonomi.
I sidste års beretning skrev vi en del om problemerne med at få flere medlemmer, om at vi gerne så flere medlemmer til vores arrangementer og om den aldersmæssige fordeling af vore medlemmer. Vi kan desværre konstatere, at der ikke er sket de store ændringer på nogen af disse punkter. Vi prøvede at få Bornholmerklubben Fyn på Facebook, men heller ikke det har givet det ønskede resultat. Så vi må konstatere, at det er meget vanskeligt at opsøge nye medlemmer ud over dem, vi tilfældigt støder på. Men heldigvis har vi en trofast medlemsskare, der bakker op om vore arrangementer, og som ser ud til at hygge sig, når vi er sammen.
Vi modtager stadig gode ideer, som kan være med til at gøre vores forening mere attraktiv.

Bestyrelsesmøder.

Der har i 2014 været afholdt følgende bestyrelsesmøder:

Den 26. februar hos Finn Mortensen.
Den 24. april hos Benny Jespersen.
Den 6. august hos Henning Kofoed.
Den 12. november hos Gurli Grønnegaard.

Alle bestyrelsesmøder har været afholdt privat og uden udgifter for foreningen.

Arrangementer.

Der har i 2014 været afholdt følgende arrangementer:

Den 12. januar var 22 medlemmer ude at trille med den runde kugle med efterfølgende spisning. En hyggelig eftermiddag i City Bowling.

Den 22. februar havde vi besøg af Brian Christensen, som fortalte 25 fremmødte om bogen Mit Bornholm, en spændende eftermiddag, hvor vi fik en snak om 12 mennesker, som har haft indflydelse på Bornholm.

Den 21. marts var 32 medlemmer mødt op til den årlige generalforsamling med gule ærter og bornholmersnaps.

Den 15. juni var vi værter ved det store Bornholmertræf som fortalt under punktet ”Bornholmertræffet”.

Den 24. august var 19 medlemmer mødt op til udflugt på Nyborg slot, hvor vi fik en god beretning om Nyborg slots historie og betydning. Efterfølgende petanque og grill på Kaliffenlund ved Ullerslev.

Den 8. oktober havde vi Radio-Fyn-journalisten Erik Nielsen til på en fornøjelig måde at fortælle 23 medlemmer om hans arbejde med særlig vægt på hans tid som journalist på Bornholm.

Den 30. november var 32 medlemmer mødt til vores årlige julefrokost, en hyggelig og traditionsrig eftermiddag, hvor vi nød medlemmernes medbragte retter.

Planlagte arrangementer i 2015.

Den 25. januar: Bowling med efterfølgende spisning.
Den 13. marts: Generalforsamling .
Den 20. juni: Bustur til Horsens med besøg i Industrimuseet og Søby Brunkulslejer.
Den 22. august: Udflugt til Forsorgsmuseet i Svendborg med efterfølgende grill hos Ally og Herman i Gudbjerg.
 Den 24. oktober: Foredrag med Lone Kofoed Engel.
Den 29. november: Julefrokost.


Medlemstal

Vi sluttede 2013 med at have 96 medlemmer og sluttede 2014 med at have 97 medlemmer, altså en fremgang på 1 medlem. Vi fik 4 nye medlemmer i 2014.

Biblioteket

Vi forsøger stadig at have foreningens bibliotek med ved de arrangementer, der foregår på vores faste tilholdssted, Virkedal. Her er medlemmerne velkomne til at kigge i bogkasserne og låne bøger med hjem.

Klippeøen

Vores medlemsblad kører sin vante gang med 6 udgivelser om året og med Erik Jensen som redaktør. Vi synes, bladet lever op til forventningerne med et pænt layout med en del billeder. Erik er også god til at finde forskellige historier til bladet, men er stadig åben for diverse ideer og indlæg fra medlemmerne.

Gaver

Foreningen har ikke modtaget gaver i 2014, men nød godt af de 2500 kr., som vi fik af Bornholmernes Hjælpefond i 2013 til hjælp til afviklingen af træffet. Pengene blev brugt til den musikalske underholdning fra Fromseier og  Hockings. Denne underholdning faldt i så god jord, at 2 af vore søsterforeninger senere lavede et fællesarrangement med musikerne.

Bornholmertræffet.

Årets store udfordring var naturligvis Bornholmertræffet i juni, hvor 162 medlemmer fra landets 7 bornholmerforeninger mødtes til træf i Odense. Det blev en dejlig dag med fint vejr, velkomst ved Filosofgangen, sejltur i 3 turbåde på Odense Å, spadseretur langs åen til Den Fynske Landsby og rundvisning i denne samt frokost på Fangel Kro.
Med dette program kunne vi ikke holde deltagerprisen på de sædvanlige 300 kr., men måtte hæve prisen til 350 kr. Vi var spændte på, om det ville betyde færre deltagere, men deltagelsen blev, hvad Fangel Kro kunne rumme, så vi er meget tilfredse.
Vi havde annonceret, at de selvkørende skulle møde ved Den Fynske Landsby. Det var der flere, end vi havde regnet med, der gjorde, hvilket bevirkede, at bussen måtte køre 2 gange. Første afgang blev derfor ret tidligt, og Gurli ringede til vore egne deltagere og fik dem til at møde til den første afgang. Tak for det.
Til dem, der ikke magtede spadsereturen fra Fruens Bøge til Den Fynske Landsby, var der arrangeret bustransport, som en del benyttede sig af.
Ved vort første forberedende møde med Benedikte Jeppesen i Den Fynske Landsby havde vi et ønske om, at alle deltagere skulle have den samme rundvisning. Ud fra tidligere erfaringer afslog hun dette, da der ikke var plads til, at så mange hold kunne cirkulere rundt uden at støde ind i hinanden. Det var vi lidt uforstående overfor, men accepterede hendes forslag. Efterfølgende kunne vi se, at de var en god ide, da vi alle vist fik en god rundvisning med gode historier.
Det eneste, der ikke gik som forventet, var pressedækningen af træffet. Vi havde forud for træffet henvendt os til flere medier og havde en aftale med Fyns Stiftstidende, men aftalen blev ikke overholdt, så vi måtte selv indsende en lille omtale af træffet, som så blev bragt.

 Alt i alt blev det en vellykket dag, der toppede mange måneders arbejde og tilrettelægning fra bestyrelsens side. Det er et stort arbejde at tilrettelægge sådan et træf, så det glædede os, at mange deltagere kom med positive tilkendegivelser ang. arrangementet, både på selve dagen og i det efterfølgende nummer af Klippeøen. Vi glæder os til det næste træf i Helsingør.

Tak.

Som sædvanlig skal der lyde en stor tak til alle, der har været med til at gøre 2014 til et godt år for Bornholmerklubben. Det gælder alle, der møder op til vores arrangementer, til dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet til ved træffet eller andre arrangementer, til Bjarne Rohde for hans arbejde med hjemmesiden og hans medvirken til, at vi kan bruge Virkedal, og til Erik Jensen for hans arbejde med Klippeøen. Også en tak til de medlemmer, som vi sjældent eller aldrig ser, men som via deres kontingent alligevel er med til at bakke op om foreningen og som holder sig orienteret om foreningen via Klippeøen. Det er ingen hemmelighed, at vi meget gerne ser jer til vores arrangementer.

                                                                                          På bestyrelsens vegne

                                                                                          Finn Mortensen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982