Beretning 2015

Årsberetning for Bornholmerklubben-Fyn 2015

Generelt.

2015 blev igen et år uden de store sensationer i Bornholmerklubben, men et år, hvor vores medlemmer igen er mødt stabilt op til vores arrangementer og har set ud til at hygge sig. Der er mødt lidt flere frem til vores arrangementer i 2015, hvilket er glædeligt; men der er stadig plads til flere, så alle er velkomne til vores arrangementer.

Lørdag den 31. oktober havde Bornholmerforeningen for Roskilde og omegn inviteret de andre hjemstavnsforeninger til et møde. Alle foreninger var repræsenteret, undtagen Jyllandsforeningen. Også formanden for Bornholmernes hjælpefond var der. Gurli og undertegnede repræsenterede Bornholmerklubben Fyn. På mødet drøftede vi hjemstavnsforeningernes fremtid, og vi var enige om at prøve at samarbejde mere. Fx var vi to foreninger, der prøvede at "kapre" nye medlemmer under Folkemødet, dog uden den store effekt for vores vedkommende. De sjællandske foreninger har også flere arrangementer, som de samarbejder om, og vi andre er som regel velkomne til de andre foreningers arrangementer.

Bestyrelsesmøder.

Der har i 2015 været afholdt følgende bestyrelsesmøder:

Den 18. februar hos Finn Mortensen.
Den 16. april hos Benny Jespersen.
Den 2. september hos Inger Sode.
Den 11. november hos Gurli Grønnegaard.

Alle bestyrelsesmøder har været afholdt privat og uden udgifter for foreningen.

Arrangementer.

Der har i 2015 været afholdt følgende arrangementer:

Den 25 januar, hvor 24 medlemmer var ude og spille bowling med efterfølgende spisning i City Bowling. Nogle medlemmer syntes, vi skulle prøve et nyt sted, så i 2016 forsøger vi os med Fun Bowl med efterfølgende brunch.

Den 15. marts var 31 medlemmer mødt op til den årlige generalforsamling med gule ærter og pandekager med is.

Den 20. juni var 30 medlemmer mødt op til en bustur til Horsens Industrimuseum og Søby Brunkulslejer.

Den 22. august var 30 medlemmer mødt op på Forsorgsmuseet i Svendborg, hvor vi fik en rundvisning i den gamle fattiggård. Efter rundvisningen var der grill og hygge hos Ally og Herman i Gudbjerg.

Den 24. oktober var 30 medlemmer mødt op til foredrag med Lone Kofoed Engel, som fortalte om sit liv i Argentina, Spanien og Bulgarien, en spændende eftermiddag.

Den 29. november var 40 festglade medlemmer mødt op til vores årlige julefrokost, en hyggelig og traditionsrig eftermiddag, hvor vi nød medlemmernes medbragte retter.

Planlagte arrangementer i 2016.

Den 10 januar: Bowling med efterfølgende spisning.

Den 4. marts: Generalforsamling.

Den 9. april: Foredrag med Klippeøens redaktør, Erik Jensen, som vil fortælle om sin nyeste bog Almindingen - bornholmernes skov.

Den 29. maj: Bornholmertræf, som i år holdes i Helsingør.

Den 13. August: Udflugt til Fynshoved.

Den 6. september: Virksomhedsbesøg hos Tenax Sild i Nyborg.

Den 27. november: Julefrokost.

Medlemstal.

Vi sluttede 2014 med at være 97 medlemmer og sluttede 2015 med at være 98 medlemmer, altså en fremgang på 1 medlem.

Biblioteket.

Vi forsøger stadig at have foreningens bibliotek med ved de arrangementer, der foregår på vores faste tilholdssted, Virkedal. Her er medlemmerne velkomne til at kigge i bogkasserne og låne bøgerne med hjem. Husk at aflevere bøgerne igen.

Klippeøen.

Vores medlemsblad kører sin vante gang med 6 udgivelser om året og stadig med Erik Jensen som redaktør. Vi synes stadig, at bladet lever op til forventningerne med et pænt layout med en del billeder. Erik er god til at finde historier ovre fra øen, men er helt sikkert interesseret, hvis medlemmerne har en god historie.

Gaver.

Foreningen har ikke modtaget gaver i 2015.

Tak.

Som sædvanlig skal der lyde en stor tak til alle, der har været med til at gøre 2015 til et godt år for Bornholmerklubben. Det gælder alle, der møder op til vores arrangementer, til dem , der på den ene eller anden måde har hjulpet til ved vores arrangementer, til Bjarne Rohde for hans arbejde med hjemmesiden og hans medvirken til, at vi kan bruge Virkedal og til Erik Jensen for hans arbejde med klippeøen. Også en tak til de medlemmer, som vi sjældent eller aldrig ser, men som via deres kontingent alligevel er med til at bakke op om foreningen, og som holder sig orienteret om foreningen via Klippeøen. Vi vil meget gerne se jer til vores arrangementer.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982