Referat 2016

Generalforsamling  2016

Fredag den 4. marts blev den årlige generalforsamling afholdt på Virkedal med 22 deltagere.

Vi indledte med vores slagsang og derefter indtog  de Gule Ærter med tilbehør. Flæsk, pølse og grisetæer, og selvfølgelig en lille en til halsen.

Da vi var godt mætte kaldte formanden til samling og læste dagsordenen op.

Som dirigent blev valgt Leif Andersen som på sin sædvanlige myndige måde styrede generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde derefter følgende sammensætning:

                    Formand              Finn Mortensen

                    Næstformand       Benny Jesppersen

                    Kasserer              Gurli Grønnegaard

                    Sekretær             Inger Sode

                    Bestyrelsesm.      Joan Søgaard-Pedersen

                    Suppleant            Jørgen Rasmussen

                    Bilagskontr.         Ingelis Kofoed Larsen

                    Suppleant            Kurt Markussen

Under eventuelt blev det foreslået at invitere Else Møller fra Kerteminde med sit foredrag "Fra bondekone  til borgmester" og  Benny havde et forslag om en rejsebeskrivelse "Fra Jelling til Nordkap".

Bjarne spurgte, om man havde overvejet blandt foreningerne at lægge "Klippeøen" på nettet. Formanden ville bringe ideen videre.

Aftenen sluttede med pandekager og is med efterfølgende lotteri. Selvfølgelig blev stemmerne også rørt til akkompagnement af Erna på klaver.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982