Beretning 2016

Årsberetning for Bornholmerklubben-Fyn 2016.

Generelt.

2016 blev igen et år uden de store sensationer i Bornholmerklubben, men et år hvor vores medlemmer igen er mødt stabilt op til vores arrangementer og ser ud til at hygge sig. Fremmødet er nogenlunde det samme som i 2015, hvor der var en lille fremgang.

Igen i år deltog en del af vores medlemmer i det traditionelle bornholmertræf, som denne gang blev holdt i Helsingør. Disse træf er altid en succes, hvor mange møder gamle bekendte fra de øvrige hjemstavnsforeninger. Næste træf holdes i 2018 i Roskilde .

Fredag den 21. oktober havde P4 Østjylland som beskrevet i Klippeøen  arrangeret dialekternes uge.  Bornholmerklubben-Fyn og Bornholmerforeningen for Hillerød og omegn blev inviteret til at deltage, og vi var fire fra vores forening, som tog turen til Århus for at deltage. Der var forskellige stande og foredrag , der drejede sig om dialekter, og det hele mundede ud i, at undertegnede og formanden for Hillerødforeningen i et interview i radioen fik lov til at svare på, om P4 havde reddet den bornholmske dialekt ved deres tiltag i løbet af ugen.

Bestyrelsesmøder.

Der har i 2016 været afholdt følgende bestyrelsesmøder:

Den 10.februar hos Finn Mortensen.

Den 19.april hos Benny Jespersen.

Den 14. september hos Inger Sode.

Den 2. november hos Gurli Grønnegaard.

Alle bestyrelsesmøder er afholdt privat og uden udgifter for foreningen.

Arrangementer.

Der har i 2016 været afholdt følgende arrangementer:

Den 10 januar var 28 medlemmer mødt op til den årlige bowlingdyst. I år forsøgte vi os med et nyt sted , Fun Bowl , på opfordring af nogle medlemmer. Indtrykket er, at medlemmernes synes, at stedet er ok, brunch-menuen var ok, nogle mente dog,  at banerne var skæve til den ene eller anden side.

Den 4. marts mødte 22 medlemmer op til den årlige generalforsamling med gule ærter og pandekager med is.

Lørdag den 25. april mødte 25 medlemmer op til frokostforedrag med Klippeøens redaktør, som fortalte om sin bog " Almindingen, bornholmernes skov".

Søndag den 29. maj var 30 medlemmer i fælles bus til bornholmertræf i Helsingør, hvor bestyrelsen for Bornholms Hjemstavnsforening for Helsingør og omegn havde lavet et varieret program for dagen, en dejlig dag.

Lørdag den 13. august var 28 medlemmer samlet til kaffe, gåtur, grill og hygge i Gurli og Prebens sommerhus ved Fynshoved, en hyggelig dag selv om vi måtte slås lidt med pavillonerne i den stride blæst. Tak til Gurli  og Preben.

Tirsdag den 6. september var 28 medlemmer på virksomhedsbesøg hos familievirksomheden Tenax i Nyborg , et spændende besøg, hvor vi fik en 2 timers rundvisning i hele virksomheden  med efterfølgende sildebord.

Søndag den 27. november var 38 festglade medlemmer mødt op til vores årlige julefrokost, en hyggelig og traditionsrig eftermiddag, hvor vi nød medlemmernes medbragte retter og julehyggede.

Planlagte arrangementer i 2017.

Søndag den 8. januar:  Bowling med efterfølgende spisning.

Fredag den 10. marts: Generalforsamling.

Lørdag den 20. maj:  "En tur rundt om Bornholm".  Calle(Carl Anker Klausen) vil spille, synge og fortælle historier fra Bornholm.

Lørdag den 17. juni: Bustur til Hjemsted Oldtidspark og Rømø, aftensmad på Aarup kro.

Lørdag den 12. august: Grill hos Palle og Kirsten Dahl i Bovense nord for Nyborg.

Lørdag den 14. oktober:  Frokostforedrag med Else Møller, tidligere borgmester i Kerteminde.

Søndag den 26. november: Julefrokost.

Medlemstal.

Vi sluttede 2015 med at være 98 medlemmer og sluttede 2016 med at være 102, altså en fremgang på 4 medlemmer.

Biblioteket.

Vi forsøger at have biblioteket med ved de arrangementer, der foregår på vores faste tilholdssted, Virkedal. Bestyrelsen har ind imellem drøftet,  om vi skal nedlægge biblioteket, da interessen ikke er så stor, og der er jo lidt arbejde med at fragte bøgerne frem og tilbage. Nogle gange sker det, at vi i bestyrelsen glemmer at få bogkassen med, så biblioteket ikke er intakt. Vi hører gerne jeres mening om biblioteket. Husk at aflevere lånte bøger.

Klippeøen.

Vores medlemsblad kører sin vante gang med 6 udgivelser om året og stadig med Erik Jensen som redaktør. Vi synes stadig, at bladet lever op til forventningerne med et pænt layout . Erik er god til at finde på historier ovre fra øen, men er helt sikkert interesseret, hvis medlemmerne har en god historie.
Desværre har vi et par gange i løbet af året oplevet, at postvæsenet var skyld i, at bladet kom for sent ud., hvilket kan være meget uheldigt. Derfor er det vigtigt, at I orienterer jer om arrangementer på hjemmesiden, eller at I husker at notere jer arrangementerne, så snart de bliver omtalt.

Gaver.

Foreningen har ikke modtaget gaver i 2016.

Tak.

Som sædvanlig skal der lyde en stor tak til alle, der har været med til at gøre 2016 til et godt år for Bornholmerklubben. Det gælder alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet til ved vores arrangementer, til Bjarne Rohde for hans arbejde med hjemmesiden og medvirken til, at vi kan bruge Virkedal og til Erik Jensen for hans arbejde med Klippeøen. Også en tak til de medlemmer, som vi sjældent eller aldrig ser, men som  via deres kontingent alligevel er med til at bakke op om foreningen, og som holder sig orienteret om foreningen via Klippeøen. Vi vil meget gerne se jer til vores arrangementer.

På bestyrelsens vegne

Finn Mortensen

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982