Knud Andersen 2019

Knud Andersen.

"Intet er så godt for en gammel politiker som en lejlighed til at snakke om sig selv". Sådan indledte Knud Andersen med et glimt i øjet sit foredrag på Virkedal den 28. april. Og det blev en eftermiddag med mange humoristiske fortællinger, men også med mange alvorsord fra den tidligere borgmester i Hasle og amtsborgmester på Bornholm.
Knud Andersen fortalte levende om sin skoletid i Hasle og Klemensker, om sin korte læretid på Bornholms Maskinfabrik, sin meget korte gymnasietid og om sin tid på landbruget ved Ebberødgård. Han ville egentlig have været maskiningeniør, men endte med at få et liv i politik, samtidig med at han drev sin gård, Jydegård syd for Hasle.
Det var hans klasselærer i Klemensker, der oprindelig vækkede hans interesse for, hvad der skete i samfundet, og desuden diskuterede man meget politik i hans barndomshjem. Det blev til en lang karriere som kommunalbestyrelsesmedlem og borgmester i Hasle, amtsborgmester og medlem af regionsrådet for Venstre. Desuden har Knud Andersen bestridt en lang række tillidshverv.
Han fortalte især om udviklingen på Bornholm efter den store fiskerikrise sidst i 80'erne, hvor Bornholm nærmest gik i sort. Samtidig var Jerntæppet faldet, hvilket gjorde, at en ny verden åbnede sig for øen, og det prøvede man at benytte sig af med tætte relationer til de baltiske lande.

Han nævnte flere gange, at han mener, der er alt for mange, der ikke har en holdning til tingene, og han viste fx sin egen holdning, da han efter at have været Venstremand i rigtig mange år, meldte sig ud af Venstre. Han kunne ikke acceptere deres fremmedhadske holdning, da han selv mener, man skal møde fremmede for at udvikle sig.

Nu får han rigtig megen tid til at gå som formand for Bornholms Højskole, hvor der har været en del problemer med ledelsen og med økonomien. Han er ved at prøve at skaffe penge fra fonde mm til højskolens fortsatte eksistens, og der er vel ikke mange bornholmere, der kan forestille sig et Bornholm uden en højskole?

I spørgetiden kom der spørgsmål om alt fra russerne på Bornholm, sundhedsreformen, Jydegårds fremtid, bestyrelsers opgaver og politisk nørderi.

Tak til Knud Andersen for en yderst interessant eftermiddag, der også bød på kaffe, bestyrelsens hjemmebag og et par bornholmske sange.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982