Referat af generalforsamling 2022

Gule ærter igen.


Så var der igen glæde blandt Bornholmerklubben Fyns trofaste gule-ærter-spisere: Generalforsamlingen kunne igen gennemføres på sædvanlig vis med gule ærter og pandekager med is som indledning! Dog var der også i år et alternativ til de gule ærter.
Efter velkomst til de 32 fremmødte medlemmer, velkomstsang, præsentation af nye medlemmer samt spisning tog bestyrelsen plads på ”podiet”, og generalforsamlingen kunne begynde.
Bjarne Rohde blev valgt som dirigent, og herefter fremlagde formanden beretning for året 2021, som blev godkendt. Det samme blev regnskabet, som kassereren fremlagde.
Der var ingen indkomne forslag, så vi sprang videre til diverse valg. Gurli Grønnegaard og Jørgen Løw Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer og Joan Søgaard Pedersen som suppleant.
Ingelis Kofoed Larsen blev genvalgt som bilagskontrollant, og Claus Møller blev nyvalgt for 1 år, da Leif Andersen ikke ønskede at fortsætte.
Som suppleant til bilagskontrollant blev Kurt Markussen genvalgt og Bjarne Rohde nyvalgt.
Til sidst blev man enige om at sætte det årlige kontingent op med 25 kr. til 175 kr. pr år fra 2023, bl.a. begrundet i, at det koster at indføre og bruge MobilePay, og at foreningens kasse vil blive drænet lidt i år pga. bustur og jubilæumsfest.
Under eventuelt blev der uddelt diverse gaver, bl.a. til Gurli Grønnegaard for hendes 30 år i bestyrelsen, heraf de 25 år som kasserer og til Finn Mortensen for hans 25 år i bestyrelsen.
Dirigenten takkede for god ro og orden, og derefter kom pandekager med is og kaffe på bordet til alles tilfredshed.
Der blev sunget at par bornholmske sange, og aftenen sluttede med en omgang lotteri, hvor der til sidst blev buh’et lidt ad Dorete, der tiltrak sig den ene gevinst efter den anden.


Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Finn Mortensen
Næstformand: Gurli Grønnegaard
Kasserer: Rita Piil
Sekretær: Lene Yde Madsen
All round: Jørgen Løw Rasmussen

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982