Bestyrelsens beretning for året 2018

Årsberetning for Bornholmer-klubben Fyn 2018.

 

Generelt.

2018 har igen været et stille og roligt år for Bornholmerklubben, medlemstallet er nogenlunde det samme, som det har været de senere år, og fremmødet er også nogenlunde det samme som de foregående år. Det kunne være dejligt, om der var nogle af de medlemmer, vi aldrig ser, der kunne have lyst til at komme til vores arrangementer, da arbejdet med at arrangere er lige stort.

Den 11. september var formand og næstformand til møde sammen med de andre 6 hjemstavnsforeninger i Roskilde, hvor vi havde et godt møde.
Medlemstallet hos de andre foreninger er meget stabilt, for nogens vedkommende dog fremgang. Vi havde en snak om, hvordan vi får fat i de lidt yngre årgange, men fandt dog ingen god løsning.

Bornholmerklubben-Fyn af 1982 har fået en persondatapolitik. Man kan gå ind på vores hjemmeside under "foreningen" og finde bjælken med persondatapolitik, hvor man kan læse om vores politik.

Foreningen vil gerne kunne sende informationer, nyhedsbreve m.v. direkte ud til alle medlemmer pr. mail. Derfor anmoder vi alle dem, der har en mailadresse, om sende den til Rita Piil på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., så vi kan opdatere vores medlemsliste. På forhånd tak.

Bestyrelsesmøder.

Der har i 2018 været afholdt følgende bestyrelsesmøder:

Den 31. januar hos Finn Mortensen.
Den 25. april hos Gurli Grønnegaard.
Den 29. august hos Jørgen Løw Rasmussen.
Den 7. november hos Rita Piil.

Gamle arrangementer.

Der har i 2018 været afholdt følgende arrangementer:

Den 14. januar var 24 medlemmer mødt op til den årlige bowlingdyst i Fun og Bowl, hvor folk hyggede sig med bowling og brunchbuffet.
Den 9. marts mødte 32 medlemmer op til den årlige generalforsamling med gule ærter og som alternativ suppe, samt pandekager med is, og hvor det lykkedes at få et nyt bestyrelsesmedlem.
Den 12. april var 22 medlemmer mødt op til et besøg på Odense Bunkermuseum, en spændende rundvisning på det 450m2 underjordiske koldkrigsmuseum.
Den 3. juni var 22 medlemmer til Bornholmertræf i Roskilde, hvor vi havde en hyggelig dag sammen med de andre hjemstavnsforeninger. Næste bornholmertræf bliver i 2020, og her er det Jyllandsforeningen, der er vært.
Den 26. august var 24 medlemmer mødt op til en guidet rundvisning på Svendborg havn. Efterfølgende havde vi en hyggelig eftermiddag/aften hos Erik og Rita Piil. Tusind tak for et hyggeligt arrangement nede i grotten.
Den 13. oktober var 25 medlemmer samlet til et spændende foredrag med Palle Dahl, som fortalte om sin tid som journalist på dagbladet Bornholmeren og Bornholms radio.
Den 25.november holdt vi vores julefrokost, hvor 40 medlemmer mødte op til en hyggelig eftermiddag.

 

Nye arrangementer.

Søndag den 13. januar: Bowling.
Fredag den 8. marts: Generalforsamling.
Søndag den 28. april: Foredrag med fhv. borgmester og amtsborgmester Knud Andersen.
Søndag den 16. juni: Bustur til den genfundne bro ved Horsens, veteranbanen Bryrup og Himmelbjerget.
Søndag den 1. september: Besøg på Hverdagsmuseet i Årslev med efterfølgende grill.
Søndag den 6. oktober: "Piblana". 4 bornholmerpiger kommer og underholder.
Søndag den 24. november: Julefrokost.

Medlemstal.

Vi sluttede 2017 med at være 97 medlemmer og sluttede 2018 med at være 102 betalende medlemmer.

Biblioteket.

Vi har stadig vores vores bibliotek med ved de arrangementer, som foregår på vores faste tilholdssted, Virkedal.

Klippeøen.

Erik Jensen klarer stadig jobbet som redaktør på Klippeøen. Erik var også med til vores fælles møde i september, hvor han kom med ideer til, hvad vi kan gøre, for at bladet stadig er god læsning.
Til mødet blev der efterlyst en annoncesælger til Klippeøen. Formanden for Roskildeforeningen, Niels Jørgen Jørgensen, meldte sig, da han sagde, han havde en del kontakter, men på nuværende tidspunkt er det ikke lykkedes at få nogen til at bide på en annonce til Klippeøen.

Det er nu muligt at læse Klippeøen på vores hjemmeside. Øverst i højre hjørne klikkes på login og under brugernavn skrives medlemsnummer (kan ses på kontingentopkrævningen). Hvis man har medlemsnummer under 100, skal der et 0 foran, f.eks. 015. Adgangskoden er ens fornavn. Klik på login, og en bjælke med "Klippeøen" kommer frem i venstre side.

Tak.

Som sædvanlig skal der lyde en stor tak til alle, der har været med til at gøre 2018 til et godt år for Bornholmerklubben. Det gælder alle dem, der på den ene eller anden måde har hjulpet til ved vores arrangementer, til Bjarne Rohde for hans arbejde med hjemmesiden og medvirken til, at vi kan bruge Virkedal, og til Erik Jensen for hans arbejde med Klippeøen.

På bestyrelsens vegne

Finn Mortensen

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982