Bestyrelsens beretning for året 2020

Bestyrelsens beretning for året 2020

Generelt.
Året 2020 har på grund af coronaen været et anderledes år for Bornholmerklubben Fyn. Mange af vores arrangementer blev aflyst, men det lykkedes dog at gennemføre 3 arrangementer, som jeg kommer ind på senere.
I den forbindelse har det vist sig, at vores nyhedsbreve, som vi begyndte at sende ud forrige år, har været en god mulighed for at kommunikere med vores medlemmer. Nogle arrangementer blev nemlig aflyst med ret kort varsel, så vi ikke kunne nå at få det med i Klippeøen.
Som sædvanlig er det mest de samme medlemmer, der dukker op til vores arrangementer, men forhåbentlig ved alle, at de er meget velkomne, uanset hvor ofte de kommer.
Otla Fagerlund udtrådte af bestyrelsen på grund af flytning til Bornholm, og i stedet trådte suppleant Lene Yde Madsen ind i bestyrelsen .

Bestyrelsesmøder.
På grund af coronaen har der i 2020 kun været afholdt 2 bestyrelsesmøder:
Den 19 februar hos Rita Piil.
Den 12. august hos Finn Mortensen.

Afholdte arrangementer.
I 2020 har vi været nødt til at aflyse 4 arrangementer på grund af nedlukningen, men nåede at gennemføre 3 arrangementer:
Den 12. januar var 19 medlemmer mødt op til den årlige bowlingdyst i City Bowl, hvor folk hyggede sig med bowling, mens vi havde lidt problemer med den efterfølgende middag, hvor hovedretten, som skulle være en varm ret, blev til en kold ret, men isdesserten holdt temperaturen.
Den 6. marts var 31 medlemmer mødt op til den årlige generalforsamling med gule ærter (eller grønkålssuppe) samt pandekager med is. Også i år lykkedes det at få bestyrelsesposterne besat.
Den 22. august var 14 medlemmer mødt op til vores arrangement i Middelfart med besøg på keramikmuseet Clay, hvor vi fik en interessant rundvisning og derefter nød vores medbragte mad på deres terrasse. Efter besøget hos Clay kørte vi til Kobakken og drak kaffe og nød Ritas hjemmebag. Det var et fint sted med dådyr og fin udsigt til den gamle Lillebæltsbro.

Nye arrangementer 2021.
Det første halvår var vi nødt til at aflyse nytårskur, generalforsamling, sangaften med Jens Ole Pihl og bustur til Sønderjylland.
Lørdag den 19. juni: Udflugt til Randbøl hos Ulla og Calle og Frederikshåb Plantage.
Lørdag den 14. august: Generalforsamling, underholdning, grill og hygge.
Fredag den 8. oktober: Sangaften med Jens Ole Pihl.
Søndag den 5 december: Julefrokost.

Medlemstal.
Igen i år mistede vi nogle medlemmer. Vi sluttede med at være 94 medlemmer i 2019 og sluttede 2020 med at være 87.

Bibliotek.
Vi har stadig vores bibliotek, som vi har haft med til vores arrangementer på Virkedal.
Vi har i bestyrelsen snakket om at lægge en liste over bøgerne ud på vores hjemmeside, så kan man bestille bøgerne, som vi så kan have med til vores næste arrangement til jer. Vi har også snakket om at nedlægge biblioteket, da det er begrænset, hvad der bliver udlånt. Vi vil tage en snak om det under eventuelt.

Klippeøen.
Erik Jensen sidder stadig som redaktør på vores fælles blad Klippeøen, og vi synes stadig, han laver et godt blad, som han nu har gjort i ni år. Han har selvfølgelig været lidt udfordret med at finde stof til bladet i coronatiden, hvor alting var aflyst, men med diverse indlæg fra formændene er det lykkedes at udgive et læseværdigt blad.
Erik vil gerne have gode historier fra vores medlemmer, så hvis I sidder inde med en god historie, kan I kontakte ham.

Tak.
Tak til alle, som stadig støtter op om vores klub, selv om 2020 har været et år, hvor vi alle har været udfordret på, at næsten alle sociale sammenkomster blev aflyst.
Tak til Bjarne Rohde, som er vores backup til hjemmesiden. Rita og undertegnede klarer efterhånden selv at lægge arrangementer mm ind på hjemmesiden, men skal nok på skolebænken hos Bjarne endnu en dag, så vi også kan få styr på at lægge billeder mm ud.

På bestyrelsens vegne.
Finn Mortensen

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982