Beretning for året 2021

Beretning for året 2021 i Bornholmerklubben Fyn

Generelt

Også året 2021 blev et specielt år for Bornholmerklubben Fyn, idet vi måtte aflyse 3 arrangementer på grund af coronaen, nemlig nytårskuren, generalforsamlingen og en sangaften med Jens Ole Pihl. Især aflysningen af generalforsamlingen var en bet for de mange, der mest kommer for de gule ærters skyld.

Vi fik dog gennemført 4 arrangementer, nemlig en tur til Ulla og Kalle i Midtjylland, et kombineret arrangement med generalforsamling og grill, et tapas- og sangarrangement samt julefrokosten.

Coronaen har nok gjort, at der lige knapt er kommet så mange til vores arrangementer, som der plejer at gøre. Men alt i alt er vi godt tilfredse med fremmødet, selv om det altid ville være ønskeligt, at der kom flere.
Vi er stadig glade for, at vi foruden at bruge Klippeøen og hjemmesiden kan holde kontakten med vore medlemmer via vores nyhedsbreve, som sendes til alle, der har opgivet mailadresse.

Bestyrelsesmøder.

Der har i 2021 været afholdt 3 bestyrelsesmøder:

Den 25. maj hos Jørgen Løw Rasmussen.

Den 15. september hos Rita Piil.

Den 18. november hos Lene Yde Madsen.

Afholdte arrangementer.

I 2021 fik vi gennemført 4 arrangementer:

Den 19. juni var vi inviteret til Ulla og Kalle i Randbøl, hvor vi havde en dejlig dag i deres hyggelige ejendom og var på en dejlig gåtur i Frederikshåb Plantage.

Den 14. august mødtes 29 medlemmer til den forsinkede generalforsamling, der blev holdt hos Ally og Herman i Gudbjerg. Det blev til en hyggelig dag med kaffebord, generalforsamling, underholdning med harmonikamusik samt grillhygge.

Den 8. oktober var 33 medlemmer mødt op til tapas og sangaften med Jens Ole Pihl. Der var en god stemning, hvor både medlemmer og Jens Ole hyggede sig.

Den 5. december var 28 medlemmer mødt op til julefrokost, hvor vi havde en hyggelig eftermiddag med dejlig mad, selv om det var med lidt restriktioner.

Nye arrangementer 2022:

Søndag den 16. januar skulle vi haft nytårskur på Johannes Larsen museet, men den blev aflyst på grund af coronarestriktioner.

Fredag den 11. marts: Generalforsamling.

Lørdag den 30. april:  Bustur til Als og Sønderjylland.

Onsdag den 15. juni: Besøg hos valgmenighedspræst Anders Carlsson i Vejstrup.

Søndag den 28. august: 40 års jubilæumsfest.

Søndag den 16. oktober: Medlemmernes eftermiddag, hvor vi opfordrer medlemmerne til at underholde, fortælle historier m.m.

Søndag den 4. december: Julefrokost.

Medlemstal.

Igen i år har vi mistet nogle medlemmer.  Vi sluttede 2020 med at være 87 medlemmer og sluttede 2021 at være 86 medlemmer. Heldigvis er der kommet nye medlemmer til, efterhånden som vi har mistet nogle.

Bibliotek.

Vi har stadig vores bibliotek, som vi tidligere har haft med til vores arrangementer på Virkedal.
Vi har nu lagt titlerne på bøgerne ud på vores hjemmeside, så vi slipper for at slæbe biblioteket med frem og tilbage. Man kan så bestille bøgerne hos undertegnede og Gurli, da vi har bøgerne, og så ser vi, hvordan interessen er.

Klippeøen.

Erik Jensen passer stadig Klippeøen på udmærket vis, som han nu har gjort i 10 år. Vi håber, han bliver på sin post, selv om han nogle gange skriver, at det måske er på tide at finde en ny redaktør.

Tak

En stor tak til alle, som har været med til at sørge for, at vi får afviklet vores arrangementer både på og uden for Virkedal, at vi får mad til julefrokosten og andre arrangementer, at vi nogle gange får musik eller hjælp på forskellig vis og naturligvis tak til alle, der møder op til vores arrangementer eller på anden måde støtter os. Vi i bestyrelsen er også taknemlige for den praktiske hjælp og støtte, vi får af vores bedre halvdele i alle henseender.

På bestyrelsens vegne.

Finn Mortensen

 

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982