Referat af generalforsamlingen fredag den 10. marts 2023

Uændret bestyrelse.
Formanden måtte i gang med at skrælle gulerødder og selleri og hans kone med at koge kød, så de traditionelle gule ærter kunne serveres til generalforsamlingen den 10. marts. Vores sædvanlige leverandør af den herlige spise var desværre blevet syg, men vi kunne jo ikke svigte medlemmerne af den grund.
35 medlemmer (38,5 % af foreningens 91 medlemmer!) var meldt til generalforsamlingen, som så startede med indtagelsen af de gule ærter. Derefter fulgte selve generalforsamlingen, som hurtigt var overstået. Bjarne Rohde blev valgt som dirigent, og med ham ved roret godkendte forsamlingen både beretning og regnskab. Der var ingen indkomne forslag, og valgene til bestyrelse og bilagskontrollanter gik også uden problemer, da alle blev genvalgt. Finn Mortensen, Rita Piil og Lene Yde-Madsen til bestyrelsen med Palle Dahl som suppleant. Claus Møller som bilagskontrollant og Bjarne Rohde som bilagskontrollantsuppleant. Der var ingen kontingentforhøjelse på bedding, og punktet eventuelt blev også klaret i fordragelighed med en snak om bl.a. ”nødvendigheden” af de traditionelle gule ærter ved generalforsamlingen og den manglende interesse for vinterarrangementet i januar.
Herefter kunne generalforsamlingen afsluttes, og Jørgens pandekager med is samt kaffe og småkager nydes. Den hyggelig aften blev sluttet af med en gang lotteri samt en sang fra Klippeøens sange.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Finn Mortensen som formand, Gurli Grønnegaard som næstformand, Rita Pille som kasserer, Lene Yde Madsen som sekretær og Jørgen Løw Rasmussen som menigt medlem.

Hjemstavnsforeningen Bornholmer-klubben Fyn af 1982